Stockholm Wine Importers, dotterbolag till Stockwine Group, står för prisvärda produkter i mellanprisskiktet liksom för kvalitet, ärlighet och hög moral. Vi jobbar med många varumärken, främst mot Systembolaget, och har stor kunskap om vad som efterfrågas på marknaden.

Huvuddelen av sortimentet är volymviner förpackade för olika ändamål.

Vi följer trender världen över, jobbar aktivt med produktutveckling och ser ett stort värde i att upprätthålla en god dialog med kunden. Vi är också noga med att omtänksamt värna samtliga varumärken på ett för alla parter gynnsamt sätt.

En producent kan leverera både till oss och till vårt andra bolag Gullberg by Stockwine.